Seminar Perniagaan Internet Malaysia

Saturday, February 14, 2009

Review on refererX

Semakin ramai menyedari akan kepentingan mendapat traffic dari internet agar ia dapat digunakan untuk monetization. Salah satu tools yang saya rasa amat baik sebagai alternative untuk mendapat traffic adalah RefererX. Review on refererX menunjukkan bahawa memang ada traffic yang melawati blog ujikaji. Ini yang saya perhatikan terhadap blog ujikaji tersebut.

Justeru kepada anda yang ingin mendapat traffic dengan mudah, jangan lupa mendapatkan satu tools untuk refererX.