Seminar Perniagaan Internet Malaysia

Saturday, June 7, 2008

Review Seminar Perniagaan Internet

Seminar Perniagaan Internet yang telah diadakan oleh team JomSeminar yang diketuai oleh syed ikhwan, fuad latif, alang, yusri dan juga gobala telah berlangsung dengan jayanya. Beberapa feedback telah diterima mengenai Seminar Perniagaan Internet ini, Kebanyakkan memberi komen yang positif. Justeru, diharapkan apa yang diajar semasa seminar tesebut dapat dipraktikan.

Memang diakui hasil pembelajaran dan hasil outcome yang diperolehi dari peserta seminar mungkin berbeza dari seorang ke seorang bergantung kepada tahap penerimaan ilmu baru dan juga tahap kebolehan mengaplikasikan ilmu yang didapati dari seminar ke dunia nyata.

justeru diharapkan semua peserta seminar perniagaan internet ini dapat mempraktikan apa yang telah dipelajari agar ilmu yang diperolehi tidak menjadi sia-sia dan seterusnya dapat digunakan untuk menjana kewangan diinternet.

Keyword : Seminar Perniagaan Internet

No comments: