Seminar Perniagaan Internet Malaysia

Monday, June 16, 2008

Information on Seminar Perniagaan Internet

Seminar perniagaan internet adalah sangat penting sekiranya anda memang tidak mempunyai pengetahuan asas mengenai internet. Tujuan utama seminar adalah untuk memberi maklumat dan pengetahuan kepada anda mengenai Perniagaan yang boleh dijalankan di internet. Objective utama seminar adalah untuk membolehkan anda menghadiri satu sesi penerangan secara ringkas mengenai perniagaan internet dan daripada seminar tersebut, ianya diharapkan dapat memberi maklumat yang berguna kepada anda. Beberapa factor boleh diambil kira dalam pemilihan jenis-jenis seminar perniagaan yang hendak diceburi. Ini termasuk,topik yang hendak dibentangkan, siapakah speaker seminar tersebut dan apakah sasaran dan target utama selepas menghadiri seminar dan kursus perniagaan internet ini. Memang tidak dinafikan ada pelbagai jenis seminar dan kurus berkenaaan perniagaan yang telah dijalankan di internet. Anda dinasihati untuk memilih jenis-jenis seminar yang bersesuaian dan mengikut kemampuan ana. Tiada gunanya untuk anda menghabiskan masa dan wang ringgit semata-mata untuk menghadiri sesuatu seminar sekiranya value added seminar tersebut adalah kurang dibandingkan dengan perniagaan internet yang ingin anda ceburi

No comments: